Biomagnesium

kr159.00

Magnesium – Art 213 B
Produktinformation: 60 tabletter. Varje tablett ger 250 mg magnesium. Basråvara 45 % magnesiumaspartat och 55 % magnesiumoxid. Bindemede l: cellulosafibrer från tall. Dosering: 2-4 tabletter/dag.
Allmän information
Magnesium är ett av våra viktigaste basbildande mineraler. Magnesium är en essentiell mineral och spelar roll i närmare 300 kända enzymreaktioner i kroppen. Viktig för muskulaturen, lederna, hjärtats och hjärnans funktioner. Spelar en avgörande roll för kroppens förmåga att ta upp kalcium.p.

Kategori:

Beskrivning

Klinisk användning
Hypokalemi Kramper och sendragningar (tetani)
Tremor (darrningar, skalkningar) Stresskänslighet
Trötthet Lågt PTH (låg bisköldkörtelaktivitet)
Hjärtklappningar Muskelsvaghet
Mental förvirring Epileptiska anfall
Huvudvärk (migrän, Hortons huvudvärk) Ångest, oro
Dysfunktion i hypofysen Blodkoagulationsproblem 500 mg
Översyrlighet Högt blodtryck
Allergier Menstruationssmärtor
Hypomagnesemi Sömnlöshet
Arytmi Förstoppning
ADHD Stress (binjurar)
Kärlkramp Hjärtsvikt
PMS Gall- och njursten
Migrän Muskelstelhet
Dosering: RDI. 300-400 mg i födan. ODI: 200-600 mg med tillskott. TDI: 500–1 500 mg genom tillskott.
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom tre dagar.
Halveringstid: Några minuter i blod.
Lagringstid. Flera år i benväv.
Biotillgänglighet: 30-50%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av vitamin B6.
Toxisk dos: Över 9 000 mg per dag. Trötthet, förstoppning, illamående, muntorrhet.
Försiktighetsåtgärder. Hypermagnesemi, hypokalcemi, symptom relaterade till förhöjda Mg-nivåer eller låga Ca-nivåer. Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar.
Dietärt magnesium utgör inte någon hälsorisk, men farmakologiska doser av magnesium i tillskott kan främja biverkningar såsom diarré och magkramper. Risk för magnesium toxicitet ökar med njursvikt när njuren förlorar förmågan att avlägsna överskott av magnesium. Tecken på överskjutande magnesium kan likna magnesiumbrist och innefatta förändringar i mental status, illamående, diarré, aptitlöshet, muskelsvaghet, andningssvårigheter, extremt lågt blodtryck och oregelbunden hjärtrytm.
Vissa känsliga individer kan reagera på lägre doser 1000-1500 mg med lös mage eller diarré.
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka.
Synergister. A, B1, B2, B3, B6, C, E, Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na.
Antagonister. B1, B10, B12, E, D, Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K, Zn.
Magnesium och läkemedel
Antivirala medel (antibakteriella) – magnesium skall ej ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i tarmen av läkemedlet. Tre timmars intervall mellan intagen.
Antikoagulationsmedel – höga intag av magnesium kan potentiera den blodförtunnande effekten.
Digoxin (en hjärtmedicin) – hög intag av magnesium stör upptaget av detta läkemedel.
Bisfosfonater – t.ex. alendronat och etidronat, vilka är läkemedel som används för att behandla osteoporos. Dessa läkemedel och magnesium bör tas två timmar isär, så att absorptionen av bisfosfonat inte dämpas.
Klorpromazin (lugnande medel) – höga doser magnesium kan minska effekten.
Penicillamin – används som ett antiinflammatoriskt läkemedel vid reumatoid artrit. Höga doser magnesium kan minska effekten.
Narkos – Eftersom intravenös magnesium har ökat effekterna av vissa muskelavslappnande läkemedel som används vid narkos, är det lämpligt att låta sjukvårdspersonal veta om du tar orala magnesium tillskott inför ett kirurgiskt ingrep

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.